Приміщення школи збудоване в 1985 році.

Функціонує 49 навчальних кабінетів, із них:

спеціалізовані кабінети – робототехніки, фізики, хімії, біології, інформатики (3), української мови та літератури, математики, історії, іноземної мови, спортивна зала (2), обслуговуючої праці, столярна майстерня, слюсарна майстерня; навчальні кабінети – початкова школа (14), основна школа (14), старша школа (4), кабінет Захисту України, тир. До послуг учасників освітнього процесу: бібліотека (бібліотечний фонд навчальних посібників 26526, художньої літератури - 9072), їдальня (250 посадочних місць), медичний кабінет, актова зала (250 місць).
У закладі створена локальна мережа INTERNET, існує власний WEB – сайт. Класні кімнати для 1-4 класів, які навчаються за програмою Нової української школи, забезпечено комп’ютерами, телевізорами, принтерами, ламінаторами та необхідним навчальним обладнанням. Усі наявні у закладі комп’ютери підключені до мережі (100 Мбіт/с – завантаження, 100 Мбіт/с – відвантаження), наявна мережа Wi-Fi у комп’ютерних класах (безпечним – інтернет-фільтри) доступом.

У 2021/2022 навчальному році навчалося 859 учнів. Освітній процес яких забезпечують 58 вчителів та 2 сумісники, із них:

15 мають педагогічне звання „учитель-методист“,
13 – педагогічне звання „старший учитель“,
37 учителів мають кваліфікаційну категорію „спеціаліст вищої категорії“,
1 учитель нагороджений нагрудним знаком „Відмінник освіти України”.
Для задоволення освітніх запитів учасників освітнього процесу
у закладі працюють різноманітні гуртки та секції.
Заклад передбачає розвиток креативності, самовдосконалення та щоденне реагування на зміни в суспільстві педагогічним колективом. Учителі беруть активну участь у роботі творчих груп із розробки методологічних засад змісту освіти, теорії та втілення в життя інновацій освітнього процесу, є учасниками „круглих столів“, різноманітних освітніх проектів. Заклад орієнтується на можливості, нахили та інтереси кожного окремого здобувача освіти. Це забезпечується завдяки профілізації навчання. Профілі навчання: українська філологія та інформаційно-технологічний профіль (10-11 класи). Поглиблене вивчення предметів: інформатика, української філологія (8-9 класи).
Стратегію розвитку закладу зумовлено якісним оновленням змісту освіти, що полягає в необхідності привести її у відповідність із світовими стандартами, потребами сучасного життя, запитами суспільства щодо надання якісних освітніх послуг. В основу Стратегії розвитку закладу покладено системний підхід, спрямований на розв’язання проблеми створення, розвитку та використання інформаційних та комунікаційних технологій у освітньому середовищі.
Науково-практична проблема, над якою працює педагогічний колектив: «Підвищення ефективності та якості уроку як основної форми організації освітнього процесу в умовах реформування галузі, вдосконалення особистісно-професійної інноваційної діяльності вчителя Нової української школи». Учителі закладу є авторами сучасних науково-методичних посібників, мають публікації у періодичних педагогічних предметних виданнях початкової освіти, історії, зарубіжної літератури, української мови та літератури, біології, математики. Загальна кількість друкованої продукції за період 2015 - 2021 роки складає 81 публікація.
Педагогічні працівники та учні – активні учасники міських, обласних конкурсів і змагань.
Учні навчального закладу беруть активну участь у міських, обласних та Всеукраїнських заходах. Школа – учасник Міжнародних конкурсів та проєктів, зокрема: Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської творчості імені Т.Шевченка, Міжнародний конкурс імені П.Яцика, Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру», Міжнародний конкурс з інформатики «Бобер», Міжнародний природничий конкурс «Колосок», Міжнародна науково-освітня програма GLOBE, Міжнародна програма «GoCamp», проєкт МОН України «Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність».
У школі функціонує музейний куточок Революції Гідності, загиблим в АТО, ООС та у російсько-українській війні, в якому є стенди, присвячені воїнам-учасникам АТО. Значна увага у закладі приділяється розвитку кожної особистості як громадянина та патріота, учнів залучають та зацікавлюють не лише у навчанні, але й у суспільно-важливих, волонтерських, соціальних справах.
На поліпшення матеріально-технічної бази за період 2018 - 2021 роки використано кошти: місцевого бюджету в сумі 686,2 тис. грн., кошти спеціального фонду закладу – 52,8 тис. грн., кошти від отриманих благодійних внесків та спонсорської допомоги – 181,3 тис. грн., кошти бюджету розвитку місцевого бюджету – 392,6 тис. грн., кошти освітньої субвенції НУШ – 619,8 тис.грн., кошти громадського бюджету – 810,2 тис. грн., кошти обласної субвенції на програму „Інноваційні школи“ – 335,4 тис.грн. Загальна сума використаних коштів – 3078,3 тис. грн.

Проблеми закладу:

- Зробити капітальний ремонт мережі зовнішнього постачання холодної води (60 м.п.) із заміною асфальтного покриття площею , площею 560м²;
- Зробити капітальний ремонт під’їзних шляхів (асфальтне покриття);
- Зробити капітальний ремонт актової зали;
- Зробити капітальний ремонт двох ганків;
- Утеплити фасад школи;
- Зробити капітальний ремонт санвузлів;
- Зробити капітальний ремонт огорожі школи;
- Зробити капітальний ремонт харчоблоку;
Зробити капітальний ремонт каналізації з даху школи (11 м.п.)
Кiлькiсть переглядiв: 1352